Het Reglement.

 

Algemeen

1. Iedere cursist is persoonlijk aansprakelijk voor door hem/haar of door zijn/haar hond aangerichte schade aan derden. De instructeur(s) kunnen hier nooit aansprakelijk voor worden gesteld. Ook bij diefstal van persoonlijke eigendommen kunt u ons nooit aansprakelijk stellen. Cursussen worden geheel op eigen risico gelopen en de cursist is dan ook zelf verantwoordelijk voor alles wat er op en nabij het trainingsveld gebeurd.

2. Een les kan worden afgelast vanwege feestdagen en/of evenementen. De instructeur brengt u hier dan tijdig van op de hoogte.

3. Het bestuur heeft de vrijheid om (nieuwe) leden te weigeren.

4. Indien nodig kunt u om extra ondersteuning vragen bij één van de instructeurs.

5. Voor advies over aanschaf, voer, training etc. kunt u zich altijd wenden tot één van de instructeurs.

6. Na ±dertien lessen is er een examen die wordt begeleid door een keurmeester die onafhankelijk en autonoom beoordeeld.

 

Betaling

1. Deelname aan een cursus is alleen mogelijk indien het verschuldigde cursusgeld is ontvangen, deze dient voorafgaand aan de training betaald te zijn.

2. Betaling dient op locatie te gebeuren en bij voorkeur gepast.

3. Bij deelname met twee of meerdere honden dient voor elke hond apart cursusgeld te zijn betaald.

4. Er is geen restitutie mogelijk tenzij het bestuur anders beslist.

 

Deelname aan de cursus

1. U dient zelf zorg te dragen voor een goede riem/halsband. Het gebruik van prikkelbanden/pennenbanden is verboden.

2. Twee uur voor aanvang van de training gelieve geen eten meer te geven.

3. De hond dient voor de training goed uitgelaten te worden (gelieve dit niet op het trainingsveld te doen!). Het is altijd mogelijk dat de hond op de trainingslocatie zijn/haar behoefte doet. Dit dient dan direct te worden verwijderd door de eigenaar/begeleider van de hond. U dient hiervoor poepzakjes bij u te dragen.

4. Honden dienen ten alle tijden aangelijnd te zijn op en nabij het trainingsveld, behalve als de instructeur anders aangeeft. (Algemene Plaatselijke Verordening)

5. Tijdens de training is er geen mogelijkheid tot discussie, hiervoor kunt in zich tijdens de pauze of na de training tot de instructeur wenden.

6. Het gebruik van een speeltje en/of beloning (hap-slik-weg) is toegestaan.

7. Tijdens de training is het gebruik van een mobiele telefoon verboden.

8. Tijdens de pauze is het mogelijk om koffie en/of thee te nuttigen bij de koffietafel. Per consumptie dient u €0,50 te betalen.